Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.

Nové trendy a koncepce e-business a e-commerce

Anotace:

Penetrace moderních IS/IT je rychlá a rozvoj nových technických prostředků nabízí nové možnosti jejich využití. Jednou z klíčových oblastí dnešní doby je oblast elektronického podnikání a obchodování (e-business, e-commerce), která pro firmy i běžné spotřebitele představuje velmi významné příležitosti. Z teorie a praxe jednoznačně vyplývá, že úspěšnost elektronickcých podnikatelských a obchodních činností je závislá na definici správné strategie. Důležitým aspektem je orientace na zákazníka a jeho potřeby a z nich pramenící požadavky. Z toho vyplývá potřeba implementace zákaznicky orientovaných e-commerce systémů (customer-oriented systems), které jsou schopné zákazníkům poskytnout potřebné služby v požadované kvalitě a firmám efektivní správu celého systému a nástroje pro podporu řízení. Ačkoliv se může zdát, že současné internetové obchodování a metody prodeje a řízení v oblasti elektronické komerce odpovídají potřebným standardům a poskytují všechny potřebné služby, není tomu tak. Existuje celá řada moderních trendů, které mohou v budoucnu přinést mnohem vyšší efekt jak pro prodejce, tak zejména pro zákazníky. Pro jejich implementaci je ovšem nezbytné nadefinovat správné strategie, zajistit jejich technologickou podporu a v neposlední řadě podporu v oblasti legislativy. Hlavním cílem zpracování balíčku OK je zmapování aktuálních moderních trendů v oblasti e-commerce, určení jejich omezení, limitů a kritických bodů a nadefinování nových strategických přístupů a na nich založených modelů, které mohou v budoucnu přinést nové možnosti a příležitosti. Celá problematika bude analyzována a hodnocena z hlediska technologií, architektury e-commerce systémů, obchodních přístupů a legislativy.