Mgr. Miriam Prokešová, Ph.D.

Myšlenky velkých filosofů v zrcadle jejich dětství

Anotace:

Dětství ovlivňuje náš celkový život i v dospělosti. Toto je všeobecně známo. O dětství velkých filosofů máme jen kusé informace, které doposud nikdy nebyly přehledně zpracovány. Je možné ukázat nejen z hlediska dějin filosofie, ale také z hlediska pojetí filosofie výchovy, jaký vliv mělo dětství na myšlení velkých filosofů, z čeho jejich myšlenky pravděpodobně vycházely, a tím také poukázat na význam dětství každého z nás a na hlubší filosoficko – pedagogické (nejen psychologické) uchopení této problematiky.

O významu dětství na život člověka nikdo nepochybuje. Dětství má však také vliv na celkové pozdější myšlení lidí, na hodnotové orientace, postoje, životní styl, na celkové myšlenkové systémy, aniž si to mnohdy uvědomujeme. Tento nadhled vede k pochopení nejen nás samotných, ale také k hlubšímu pochopení filosofických myšlenek a k celkovému porozumění filosofie jako takové.