doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc.

Metodika aplikace modelu excelence při tvorbě dlouhodobého záměru univerzity

Anotace:

Popis jednotlivých součástí modelu excelence. Vytvoření zásad pro jejich zapracování do DZ. Formulace konkrétních úkolů pro naplnění modelu excelence.