RNDr. Martin Žáček, Ph.D.

Logika pro sémantický web

Anotace:

Odborné konzultace budou orientované na logiky a jejich využívání v sémantickém webu. Do této oblasti spadá jak deskripční logika, nebo OWL jazyky či RDF model.