Mgr. Richard Psík, Ph. D.

Latinská poezie středověku

Anotace:

Vývoj latinské poesie od pozdní antiky po vrcholný středověk, hlavní díla, přechod od poesie časoměrné k poesii rytmické, překlady.