Mgr. Sehnalová Vladimíra, Ph.D.

Kyberšikana a bezpečnost dětí

Anotace:

Učitel ICT na základní škole a střední škole musí být seznámen s problematikou rizikového chování dětí na internetu a ve spolupráci se školním metodikem prevence řešit konkrétní problémy, se kterými se bude setkávat. Balíček odborných kompetencí vychází z rámcového konceptu MŠMT a bude se věnovat rizikovému chování ve školním prostředí v oblasti kyberšikany. Popíše projevy a typy kyberšikany, legislativní rámec, doporučení jak postupovat při setkání s tímto jevem a vhodné internetové odkazy pro další studium problematiky.