Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D.

Koordinovaná rehabilitace a dlouhodobá zdravotně sociální péče

Anotace:

V ČR není v sociálních a zdravotnických oborech doposud standardně vyučována problematika koordinované rehabilitace, dlouhodobé zdravotně sociální péče a problematika posuzování funkčních schopností, disability a zdraví. Vzhledem k postupujícímu zavádění moderních celosvětových trendů do ČR je nutné, aby studenti všech studijních oborů t. č. realizovaných na katedře sociálních věd FSS OU a vybraných oborů na LF OU měli nejaktuálnější informace o výše uvedené problematice – o principech, postupech, procesech a kompetencích jednotlivých součástí koordinované rehabilitace a dlouhodobé zdravotní sociální péče (zejm. lékařská, pedagogická, pracovní, sociální rehabilitace) – zejména pak ve vztahu k budoucímu výkonu jejich profesí a potřeby dovednosti posoudit dopady vývojových či získaných změn zdravotní kondice na fungování člověka v souladu s příslušnou legislativou.