RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.

Jak (ne)napsat odborný text z biologie

Anotace:

Cílem kurzu (opory, balíčku) bude seznámit se zásadami zpracování odborné (např. závěrečné) práce a současnými trendy v této problematice. Studenti se seznámí se způsoby formulování cílů, principy studia literatury k tématu, zásady bibliografické citace, funkčními a typografickými pravidly i obecně-formálním (estetickým) hlediskem a se zásadami analýzy dat a jejich zpracování i interpretace.