Mgr. Alexandra Tomášová

Implementace zdravotních prvků do vzdělávání v programu Mateřská škola podporující zdraví

Anotace:

Balíček odborných kompetencí přispěje k rozšíření teoretické a praktické roviny vyučovaného předmětu: "Program podpory zdraví v mateřské škole". Cílem je zprostředkovat aktuální a rozšiřující se informace v oblasti výchovy ke zdraví v rámci vyučovaného předmětu. Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole (Havlínová, 1998, 2006) byl schválen, jako oficiální program pro mateřské školy Ministerstvem školství. Přispívá k všestrannému rozvoji kompetencí dětí předškolního věku v institucionálním vzdělávání a odpovídá požadavkům Rámcového vzdělávacího programu. Implementace zdravotních prvků v předškolním vzdělávání se uplatňuje v praxi ve dvou směrech:

  1. Mateřská škola jako životní prostředí, ve kterém pedagogové vytvářejí optimální sociální i materiální podmínky pro děti ve věku již od 2 do 6 let.
  2. Pedagogové v mateřské škole pokládají elementární prvky výchovy ke zdraví a zdravého životního stylu.