RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.

Historie čísel a výpočetních pomůcek

Anotace:

Problematika zahrnuje vývoj čísel a elementární aritmetiky od prvopočátku až po současnost, v historickém kontextu- vývoj počítání v různých částech světa, počítání v nepozičních soustavách, vznik poziční soustavy- desítkové i jiných, využití poziční soustavy v rozvoji prvních mechanických výpočetních pomůcek- abaků. Dále se bude věnovat vzniku prvních mechanických kalkulaček a metodám výpočtů (aritmetické operace, výpočet druhé a třetí odmocniny), vzniku elektromechanických kalkulaček, vzniku prvních elektronických kalkulaček (kapesních i stolních) a vzniku prvních počítačů (konstrukce- relé, elektronky, tranzistory, integrované obvody, první programovací jazyky). Speciálně se tématika dotkne také různých zajímavých výpočetních pomůcek, využívajících vlastnosti čísel (násobilkové pomůcky s multiplikační tabulkou- využití geometrie a vlastností násobení, rotační mechanizmy násobilkových pomůcek, sčítací stroje, addometry fungující na principu tzv. pascalíny- jedné z prvních mechanických pomůcek). Tématika bude samostatně obsahovat vznik a vývoj prvních osobních počítačů Československé výroby.