RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.

Fytogeografie

Anotace:

Fytogeografie je nauka o původu a rozšíření rostlin na Zemi. V průběhu vývoje planety docházelo ke značným změnám flóry na jednotlivých kontinentech s důvodu jejich pohybu a změnám klimatu. Tento vývoj a především současný stav bude prezentován ve studijním textu a názorně vysvětlen v návazném kurzu.