Mgr. Ivana Kaniová, Ph.D.

Case management

Anotace:

Metoda Case management je už od počátku svého vzniku označována jako jedna z nejefektivnějších metod sociální práce napříč různými cílovými skupinami, zejména skupinou dlouhodobě nemocných a dalších osob vyžadující dlouhodobou koordinovanou péči. I přes tento argument, není tato metoda práce dosud na VŠ v ČR komplexně vyučována a absolventi tak získávají kompetence pracovat jako case manageři až v rámci své profesní praxe. Proto je nutné zavést toto téma do vznikajících oborů (Sociální praxe, Zdravotně sociální pracovník, Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně-sociální péče)a dát tak studentům možnost osvojit si teoretické i praktické kompetence už v rámci studia.