doc. RNDr. Eva Volná, PhD.

Analytické programování

Anotace:

Odborné konzultace z oblasti softcomputingu zaměřené na problematiku analytického programování, jež je alternativním nástrojem pro symbolickou regresi. Analytické programování je považováno za nadstavbu evolučních algoritmů, které jsou nezbytné pro jeho běh.