RNDr. Renáta Zemanová, Ph. D.

Alternativní koncepce výuky geometrie v primárním vzdělávání

Anotace:

Alternativou k tradičnímu pojetí školní výuky je konstruktivistický přístup, jednou z jeho forem v matematice pak metoda využívající generických modelů, rozvíjená pracovním týmem vedeným prof. Milanem Hejným. Zaměříme se na využití a rozvoj této metody ve výuce geometrie 1 st. ZŠ.