doc. RNDr. PaedDr. PhD. Habiballa Hashim, Ph.D.

Algebra v informatice

Anotace:

Informatika je vědecká disciplína, která má hluboké matematické základy a to především s akcentem na algebru, diskrétní matematiku a logiku. V rámci balíčku vznikne prezentace vybraných matematických metod přímo uplatnitelných v informatice.