Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.

Adaptivní individualizovaná výuka v e-learningu

Anotace:

E-learning je využíván v řadě podob od nejjednodušší formy, kdy jsou studentům studijní materiály prezentovány prostřednictvím www stránek až po využívání moderních programových systémů, řídících výuku i mnohé navazující činnosti učitele a studenta. Základní myšlenkou tvorby adaptivního e-learningového prostředí je respektování a podporování odlišných učebních stylů studentů, který je takto možno připravit výukové prostředí efektivnější, uživatelsky přívětivější a kvalitnější. Balíček odborné kompetence bude zaměřen na objasnění návrhu adaptivního modelu výuky a seznámení s metodikou tvorby adaptivních studijních materiálů vhodných pro e-learningovou formu realizace výuky.