Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D.

ICT a výzkum

Anotace:

Cílem odborného kurzu je pracovat v dostupných aplikacích pro výzkum. Naučit se metody využívané pro způsoby analýzy dat získaných z dotazníkového šetření, dále umět data zpracovávat v dostupných aplikacích, třídit, testovat a prezentovat výsledky. Součástí výuky bude výpočetní zvládnutí jednotlivých metod v programu SPSS.