Studijně – pracovní stáž ve Skotsku

Studijně pracovní zkušenost

Stáž měla být pojata jako studijně pracovní zkušenost zaměřená na práci v sociální oblasti. Můj požadavek vzhledem k práci učitele ve výchovném ústavu, kterou vykonávám, byl zaměření stáže na mladistvé s výchovnými problémy. Byl jsem umístěn v centru podporující rodiny, což je zařízení poskytující podporu rodičům ze sociálně slabší vrstvy. Centrum, které je situováno do čtvrti Whitfield, je rozděleno na dvě části – sociálně pracovní úsek a na velkou školku pro děti do pěti let.

skotsko, *.jpg, 49 kB
 

První krůčky mé pracovní zkušenosti začaly v úseku školky. Během prvních tří dnů jsem se seznamoval s pracovníky, prostředím, místními zákony, jejichž znalost byla potřebná pro práci s dětmi a začal jsem také pracovat s dětmi ve věku do pěti let. Jelikož mi bylo hned při příchodu řečeno, že centrum jako takové se koncentruje na pomoc rodičům a dětem maximálně do dvanácti let, vytušil jsem, že zaměření stáže nebude přesně takové, jaké jsem očekával. Hlavní vedoucí mě sice vzala na několik pro mě obohacujících návštěv a z části mě i zaměstnala, nicméně musela pracovat za dva zaměstnance, kteří byli nemocní, musel jsem tedy pod hlavičkou centra obvolat jiná zařízení v sociální oblasti a požádat o dočasné místění, abych získal pracovní zkušenosti adekvátní mému očekávání. Domluvil jsem si krátkodobé stáže ve třech dětských domovech, v kanceláři sociální práce umístěné v centru, v místním výchovném ústavu a v Choice projektu.

skotsko, *.jpg, 49 kB

Whitfield family support centre – centrum podporující rodiny, moje základna

Zde jsem každé pracovní ráno začínal. Pracovní kolektiv je tvořen vedoucí úseku - pí Dot Cunnigham, pedagogy a uklízečkou. Každé středeční odpoledne jsem vyjížděl do volnočasových prostor se třemi zaměstnankyněmi za tzv. „homework group“, což byla skupina dětí ve věku od pěti do osmi let. Hlavní pracovní náplň bylo pomáhání dětem s domácími úkoly. S Dot jsem se také dostal na schůzi do úseku sociální práce, který byl umístěn naproti centra a ve kterém jsem se dozvěděl o systému sociální péče ve Skotsku, který se mi velmi líbil. Zdejší systém nepodporuje jen děti, ale také jejich rodiče. Na programu byla diskuse o finančních prostředcích a způsobu jejich distribuce mezi rodiče sociálně slabších rodin.

Středisko efektivním způsobem používá finance k tomu, aby pomohlo rodičům postavit se na vlastní nohy.
Jeden případ za všechny: otec tří dětí, který má problémy s alkoholem, matka zemřela při autonehodě. Otec je na pracovním úřadě, pobírá sociální dávky, jeho kvalifikace pro lukrativní zaměstnání je nedostatečná. Středisko mu platí rekvalifikační kurz a měsíční autobusovou jízdenku, aby mohl na kurz dojíždět (tyto výdaje mu nejsou hrazeny, otec přímo dostane do rukou potvrzení o zaplacení rekvalifikace a autobusový měsíčník). Konkrétně tento případ byl velmi úspěšný. Muž začal po absolvování pravidelně chodit do práce a psychicky a finančně pozvedl sebe i svou rodinu.

S Dot jsem také absolvoval jednodenní kurz pracovní motivace a mítink s ředitelem sociální práce v Dundee, na kterém jsem se dozvěděl splněné úkoly uplynulého roku, průběh současných řešení a stanovení cílů pro následující rok.

skotsko, *.jpg, 49 kB

Short time children units – dětské domovy s krátkodobým umístěním dětí, dobrá zkušenost

Všechny dětské domovy, které jsem navštívil, nabízely dětem podobné možnosti. Obsahují pokoje dětí, kuchyň, jídelnu, vychovatelnu, sociální zařízení, obývací pokoj a místnost pro volnočasové aktivity s PC a hudebními nástroji. Součástí všech domovů je také pravidelně udržované hřiště. Všechny dětské domovy v Dundee jsou určeny pro dočasné umístění dětí, tzn. děti jsou v péči vychovatelů do doby, než se vrátí k původní rodině, jdou k náhradní rodině, nebo přechází o klasického dětského domova. Pobyt dítěte obvykle trvá od několika týdnů do jednoho roku. Pokud mám porovnat práci s dětmi v našich dětských domovech, z nichž v jednom jsem trávil svou praxi během univerzitních studií, rozpoznal jsem několik podstatných rozdílů. Velkou část práce zabírá „papírování“. Každé dítě má v kanceláři vedoucí(ho) svůj šanon, do kterého se zapisuje každá změna jeho chování či potřeb během pobytu v zařízení. Dítě nesmí být nuceno k jakékoliv činnosti, vždy je náplň jeho dne pouze na něm. Existují jistá časová omezení, pokud chce jít dítě ven s kamarády, avšak chodit ven smí každý den, bez ohledu na prospěch, či chování. Zařízení vytváří rodinné prostředí, vychovatelé dětem připravují stravu, probírají s nimi v případě zájmu jejich osobní problémy. Většinou jsou děti k případně nabízeným činnostem laxní, většinu dne sledují TV, nebo tráví volný čas venku (chození po obchodech, poflakování v ulicích). Občas nabízenou činnost přijmou, nebo vymyslí nějakou svou, ale není tomu tak často.

skotsko, *.jpg, 49 kB

Whitfield f. centre social work depo – oddělení sociální práce, velké obohacení

Osobně považuji úsek sociální práce v centru za pracovně nejvytíženější oddělení sociální péče, které jsem po dobu své praxe navštívil. Byl jsem přibrán jako návštěvník do rodin se sociálními problémy. Do některých z nich jsem pak také docházel i sám, hlavně kvůli tomu, že jsem s dětmi rodičů trávil volný čas v centru volnočasových aktivit, kde jsme se věnovali různým činnostem, převážně sportovního zaměření – biliard, ping-pong, ale i společenským stolním hrám. S dětmi jsem také rozmlouval a snažil se na ně pedagogicky působit. Tato část stáže mě velmi obohatila. Seznámil jsem se se spoustou zajímavých lidí z oblasti sociální péče a zapojil se do systému pomáhání rodinám s dětmi.

skotsko, *.jpg, 49 kB

Short time secured unit – výchovný ústav s krátkodobým umístěním dětí, důležitá návštěva

V místním výchovném ústavu jsem strávil pouze jeden den, avšak byl pro mě informativně obohacující. Zdejší výchovný ústav zel prázdnotou. Všechny zde umístěné děti byly totiž zapojeny do speciálního projektu.

Zdejší systém umísťování poruchové mládeže do zařízení je velmi nákladný – umístění jednoho dítěte na jeden týden stojí 3500 liber. Proto se jeden z pracovníků angažoval a úspěšně prosadil monitorovací zařízení pro problémové děti, které je nákladově mnohem levnější – 3 měsíční provoz vyjde na 1500 liber. Jedná se o kotníkový náramek, který je součástí monitorovacího zařízení napojeného na místní policii. Funguje to asi takto: do chlapcovy rodiny je umístěna skříňka s radarem, která monitoruje čip v náramku, který je permanentně fixován na kotník jedince. Pokud je zařízení porušeno, je okamžitě vyslán signál na policii, která dítě převeze k pobytu do výchovného ústavu. Dítě toto zařízení nosí po dobu 3 měsíců a pokud zvládne bez problémů fungovat, je mu zařízení odebráno a výchovný účel splněn. I když tento systém vypadá na první pohled docela drasticky, vidím jeho přínos v tom, že dítě není zavřeno, pohybuje se v prostředí, na které je zvyklé bez toho, aby páchalo trestnou činnost.

skotsko, *.jpg, 49 kB

CHOICE project – projekt VOLBA, zajímavá alternativa

CHOICE se zabývá výchovným působením na mladé lidi se sociálními problémy, kteří ještě nejsou ve stádiu, kdy by bylo třeba je umístit do ústavu a působí preventivním charakterem. Vychovatelé vymýšlí a realizují činnosti s mladými lidmi, kteří o to mají zájem. CHOICE o sobě dává vědět při kontaktu se školami, kam děti dochází. Byl jsem například u jejich BIKE projectu. Vychovatelé dostali od policie jízdní kola, která jsme v garáži s chlapci rozebrali a označili vadné díly. Ty byly potom dokoupeny a kola opět složena. Chlapci, kteří spolupracovali pravidelně si pak kola mohli ponechat. Zúčastnil jsem se také sportovních činností s chlapci a vychovateli. Myslím si, že CHOICE dovede v mnoha případech účinnou formou preventivně působit proti kriminalitě mládeže a dovedl bych si představit podobné zařízení i u nás.

Jakub Crha


© Ostravská univerzita 2007