Ostravská univerzita v Ostravě
Dvořákova 7
701 03 Ostrava


 

Projekt Další vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů

Modul A - Počítačem podporované experimenty

Modul A - Počítačem podporované experiment (1/7)Modul A - Počítačem podporované experiment (2/7)Modul A - Počítačem podporované experiment (3/7)Modul A - Počítačem podporované experiment (4/7)Modul A - Počítačem podporované experiment (5/7)Modul A - Počítačem podporované experiment (6/7)Modul A - Počítačem podporované experiment (7/7)

Aktualizace: 11. 05. 2010


© Ostravská univerzita 2008 - 2018
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt