Ostravská univerzita v Ostravě
Dvořákova 7
701 03 Ostrava


 

Projekt Další vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů

Modul A - Počítačem podporované experimenty

Modul A - Počítačem podporované experimenty  / 4. června 2009 (1/4)Modul A - Počítačem podporované experimenty  / 4. června 2009 (2/4)Modul A - Počítačem podporované experimenty  / 4. června 2009 (3/4)Modul A - Počítačem podporované experimenty  / 4. června 2009 (4/4)

Aktualizace: 10. 06. 2009


© Ostravská univerzita 2008 - 2018
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt