home

Přípravné práce na projektu začaly již v listopadu 2005

Dne 21. 11. 2005 byl projekt na pravidelném konzultačním dni MPSV zástupci Ostravské univerzity představen metodikům sociální péče.

V prosinci 2005 proběhlo první oficiální setkání participantů projektu, které zahrnovalo první setkání pracovní skupiny pro tvorbu metodické příručky a první setkání pracovní skupiny pro tvorbu vzdělávacího programu.

 
 

Aktuální informace
 
Vzdělávání
 
Poskytovatelé služeb
 
Adresář
 
Právní předpisy
 
Fotogalerie
 
Užitečné odkazy