home

Metodici koordinátorů sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené

Magistrát hlavního města Prahy
metodik: Mgr. Adolf POLÁK
odbor: odbor sociální péče a zdravotnictví
 
adresa, pracoviště:
Mariánské nám. 2
prac.Charvátova 9/145
110 00 Praha 1
 
telefon: 236 004 154
fax: 236 004 123
e-mail: adolf.polak@cityofprague.cz
 

Krajský úřad Jihočeského kraje
metodik: PhDr. Bohumila VANČUROVÁ, CSc.
odbor: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
 
adresa, pracoviště:
U Zimního stadionu 1952/2
370 21 České Budějovice
telefon: 386 720 638
fax: 386 351 101
e-mail: vancurovab@kraj-jihocesky.cz
 

Krajský úřad Jihomoravského kraje
metodik: Anna FOLTÝNOVÁ, DiS.
odbor: odbor sociálních věcí
 
adresa, pracoviště:
Žerotínovo nám. 3/5
pracoviště OŠ Mezírka 1
601 82 Brno
 
telefon: 541 652 121
fax: 541 653 439
e-mail: foltynova.anna@kr-jihomoravsky.cz
 

Krajský úřad Karlovarského kraje
metodik: Šárka HUJOVÁ, DiS.
odbor: odbor sociálních věcí
 
adresa, pracoviště:
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
 
telefon: 353 502 246
fax: 353 502 239
e-mail: sarka.hujova@kr-karlovarsky.cz
 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
metodik: Mgr. Zuzana MACHOVÁ
odbor: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
 
adresa, pracoviště:
Wonkova 1142
500 02 Hradec Králové
 
telefon: 495 817 345
fax: 495 817 331
e-mail: zmachova@kr-kralovehradecky.cz
 

Krajský úřad Libereckého kraje
metodik: Jana NAVRÁTILOVÁ
odbor: odbor sociálních věcí a problematiky menšin
 
adresa, pracoviště:
U jezu 642/2a
461 80 Liberec 2
 
telefon: 485 226 398
fax: 485 226 329
e-mail: jana.navratilova@kraj-lbc.cz
 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
metodik: Mgr. Karin VRÁBLOVÁ
odbor: odbor sociálních věcí
 
adresa, pracoviště:
28. října 117
702 18 Ostrava
 
telefon: 595 622 660
fax: 595 622 336
e-mail: karin.vrablova@kr-moravskoslezsky.cz
 

Krajský úřad Olomouckého kraje
metodik: PhDr. Zdenka BUREŠOVÁ
odbor: odbor sociálních věcí
 
adresa, pracoviště:
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
 
telefon: 585 508 241
fax: 585 508 572
e-mail: z.buresova@kr-olomoucky.cz
 

Krajský úřad Pardubického kraje
metodik: Marie VOŽENÍLKOVÁ
odbor: odbor sociálních věcí
 
adresa, pracoviště:
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice
 
telefon: 466 026 176
fax: 466 026 393
e-mail: marie.vozenilkova@pardubickykraj.cz
 

Krajský úřad Plzeňského kraje
metodik: Mgr. Roman MAŠEK
odbor: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
 
adresa, pracoviště:
Škroupova 18
306 13 Plzeň
 
telefon: 377 195 586
fax: 377 195 078
e-mail: roman.masek@kr-plzensky.cz
 

Krajský úřad Středočeského kraje
metodik: Mgr. Petr HRUBÝ
odbor: odbor sociálních věcí
 
adresa, pracoviště:
Zborovská 11
150 21 Praha 5
 
telefon: 257 280 920
fax: 257 280 116
e-mail: hrubyp@kr-s.cz
 

Krajský úřad Ústeckého kraje
metodik: Ing. Karel GIAMPAOLI
odbor: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
 
adresa, pracoviště:
Velká Hradební 3118/48; P. O. BOX 127
400 02 Ústí nad Labem
 
telefon: 475 657 477
fax: 475 200 245
e-mail: giampaoli.k@kr-ustecky.cz
 

Krajský úřad Vysočina
metodik: Mgr. Ivana MATOUŠKOVÁ
odbor: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
 
adresa, pracoviště:
Žižkova 57
pracoviště: Tolstého 15
587 33 Jihlava
 
telefon: 564 602 823
fax: 564 602 427
e-mail: matouskova.i@kr-vysocina.cz
 

Krajský úřad Zlínského kraje
metodik: Bc. Zdislava TRÁVNÍČKOVÁ
odbor: odbor sociálních věcí
 
adresa, pracoviště:
tř. Tomáše Bati 21; P.O.Box 220
761 90 Zlín
 
telefon: 577 043 308
fax: -
e-mail: zdislava.travnickova@kr-zlinsky.cz
 

 
 

Aktuální informace
 
Vzdělávání
 
Poskytovatelé služeb
 
Adresář
 
Právní předpisy
 
Fotogalerie
 
Užitečné odkazy