home
Hlavní stránka   |   Aktuality   |   Přihláška   |   Fotogalerie   |   Kontakt

Přínos projektu

Projekt koresponduje s cíli programu investic do lidí a jejich dovedností, rozšiřuje nabídku vzdělávacích služeb pro dospělé, zabezpečuje rozvoj klíčových kompetencí, zejména pedagogických pracovníků.

Projekt přispěje k budování kapacit dalšího profesního vzdělávání, umožní absolventům vysokých škol aktivní účast v procesu celoživotního vzdělávání, přispěje ke spolupráci OU se školskými zařízeními, orgány samosprávy, dalšími vzdělávacími a kulturními institucemi, neziskovými organizacemi, případně subjekty soukromé sféry. Jejich pracovníci se tak mohou naučit kvalifikovaně prezentovat svoji organizaci veřejnosti prostřednictvím sdělovacích prostředků, webových stran či letáků, což může pomoci k stabilitě a rozvoji malých firem, cestovního ruchu i prezentaci obcí a neziskových organizací.
 

Absolvováním studia se zájemcům zvyšuje možnost uplatnění se na trhu práce tím, že

  1. absolventi budou motivováni k permanentnímu vzdělávání a zvyšování si svých kompetencí;
  2. zvýší se efektivita jejich působení v praxi;
  3. rozšíří se jejich možnosti uplatnění se na trhu práce.
© Ostravská univerzita 2006 - 2019