home
Hlavní stránka   |   Aktuality   |   Přihláška   |   Fotogalerie   |   Kontakt

Cíl projektu

Cílem projektu je vytvoření modulové struktury studia, obsahu kurzů, vytvoření učebních materiálů a realizace pilotního studia ve všech navrhovaných modulech. V navrhovaném studiu bude kladen důraz na permanentní zvyšování komunikativních, informačních a marketingových kompetencí v rámci terciárního vzdělávání na vysokých školách.

V kurzech kromě klasických forem práce s informacemi a studijními materiály budou v co nejvyšší míře využívány  elektronické prvky vzdělávání. V obsahu bude kladen důraz na efektivní, ale též etickou komunikaci v multikulturním prostředí evropské společnosti a také i na prvky ochrany životního prostředí před život ohrožujícími faktory informační společnosti.
 

Na jeho plnění jsme specifikovali tyto dílčí cíle:

  1. Specifikovat obsah komunikačních, informačních a marketingových kompetencí na podkladu evropských a českých vývojových tendencí rozvoje lidských zdrojů v multikulturní společnosti.
  2. Vytvořit metodiku autodiagnostiky komunikačních, informačních a marketingových kompetencí pro zájemce o nabízené studium dostupnou přes webový portál.
  3. Vytvořit strukturu, rozsah a obsah celého studia, modulů i jednotlivých kurzů a zabezpečit je studijními materiály.
  4. Realizovat pilotní běh studia.
  5. Provést vyhodnocení použité metodiky pro autodiagnostiku a dále výsledků studia evaluací dosažených kompetencí.
© Ostravská univerzita 2006 - 2019