home
Hlavní stránka   |   Aktuality   |   Přihláška   |   Fotogalerie   |   Kontakt

Popis projektu

Projekt řeší problematiku rozvoje komunikačních, informačních a marketingových kompetencí absolventů vysokých škol. Řešení bude postaveno na analýze současných potřeb a cílů vzdělávání v informační a znalostní společnosti a potřeb edukace rozvíjející efektivní komunikaci v multikulturní evropské společnosti s využitím moderních informačních a komunikačních prostředků. Realizačním výstupem projektu bude vytvoření modulového programu dalšího vzdělávání Komunikační, informační a marketingové kompetence a jeho pilotní realizace pro absolventy vysokých škol. Studium je koncipováno v modulovém systému proto, aby si zájemce mohl sám, podle své aktuální dosažené úrovně kompetencí, sestavit svůj konkrétní program studia.

© Ostravská univerzita 2006 - 2019