home
Hlavní stránka   |   Aktuality   |   Přihláška   |   Fotogalerie   |   Kontakt

Mezinárodní konference Soft kompetence v informační společnosti

Program
09.00 hod.registrace účastníků
09.20 hod.zahájení
Poláková, E. O projektu KIMKA
09.50 hod.Juszczyk, S. Abilities and skills of individuals in the information society
10.20 hod.Světlík, J. Inovace studijního programu marketingové komunikace
10.40 hod.Höflerová, E. Čeština v komunikačním kurzu
11.00 hod.coffee break
11.20 hod.Štefančiková, A. Možnosti získavania digitálnych kompetencií
11.40 hod.Wolák, R. Rozměry a témata mediální gramotnosti
12.00 hod.Pavlů, D. Manažer marketingových komunikací – vědec nebo tvůrce?
12.20 hod.Malčík, M. Elektronická podpora měření výsledků vzdělávání
12.40 hod.oběd
13.40 hod.Kapoun, P. Marketingové kompetence absolventů vysokých škol
14.00 hod.Šrámková, M. Prezentace závěrečné studentské práce
14.20 hod.diskuse
16.00 hod.ukončení konference
© Ostravská univerzita 2006 - 2019