home
Hlavní stránka   |   Aktuality   |   Přihláška   |   Fotogalerie   |   Kontakt

Zadání závěrečné práce

Cílem závěrečné práce je ověřit a prezentovat znalosti a dovednosti, které student získal během absolvování kurzu. Student připraví a před komisí předvede desetiminutovou prezentaci s využitím aplikace MS PowerPoint. Obsahem závěrečné práce je marketingová analýza a plán vybrané instituce. Student by při přípravě a předvedení prezentace měl co nejlépe využít získaných poznatků z oblasti sociální, elektronické a marketingové komunikace.

Struktura prezentace

 1. Úvod
  • stručné uvedení poslání, cílů a činnosti vybrané instituce;
  • vysvětlení důvodů a záměrů, se kterými si student vybral právě tuto instituci.
 2. Marketing instituce
  • částečná analýza marketingu instituce (např. zpracování SWOT analýzy instituce apod.);
  • dílčí plán zlepšení a rozvoje marketingu instituce (např. návrh marketingového výzkumu apod.);
  • pro splnění tohoto bodu stačí demonstrovat využití pouze jednoho nástroje nebo metody marketingu, podstatný je praktický význam a využitelnost.
 3. Marketingové komunikace instituce
  • částečná analýza marketingových komunikací instituce (např. analýza public relations instituce apod.);
  • dílčí komunikační plán instituce (např. zlepšení a rozvoj public relations apod.);
  • pro splnění tohoto bodu stačí demonstrovat využití pouze jednoho nástroje nebo metody marketingových komunikací, podstatný je praktický význam a využitelnost.
 4. Závěr
  • kritické posouzení využití marketingových postupů v praxi vybrané instituce;
  • nástin dlouhodobé vize a možností rozvoje marketingu a marketingových komunikací instituce.

 

Upozornění:
Prezentace závěrečných prací budou probíhat v termínu 28. a 29. února 2008 od 16 hod. v místnosti B304. Aby vyučující mohl zhodnotit a případně napsat připomínky k Vaší práci, je třeba vložit soubor vytvořený v MS PowerPoint do LMS MOODLE v termínu do 15. února 2008.

© Ostravská univerzita 2006 - 2019