home
Hlavní stránka   |   Aktuality   |   Přihláška   |   Fotogalerie   |   Kontakt

Autodiagnostické testy

Důležité upozornění

Pro vstup do systému jednotlivých autodiagnostických testů použijte identifikační číslo, které Vám bylo přiděleno e-mailem (přihlašovací jméno i heslo je jednotné).

Pečlivě zvažte, kdy si přejete autodiagnostický test spustit – máte pouze jediný pokus autodiagnostický test v každém modulu a každé úrovni realizovat.

Testování je dobrovolné.

Studium KIMKA je rozděleno do tří úrovní v každém z modulů.

Autodiagnostický test by měl přihlášeným studentům ulehčit rozhodování, od které úrovně chtějí studium zahájit. Mohou však, bez ohledu na dosažené výsledky, absolvovat všechny úrovně studia, na které se již přihlásili.

Přístup k autodiagnostickým testům

Počet otázek autodiagnostického testu v modulu M1 Efektivní komunikace je 21, pokud odpověď na danou otázku má více možností (typ otázky VV), musí být označeny všechny, jinak se považuje za nesprávně zodpovězenou.

Hodnocení M1 Efektivní komunikace

0-7 bodůPokud jste dosáhli méně než 8 bodů, potřebujete trénovat komunikační kompetence na první úrovni.
8-15 bodůTento výsledek znamená, že už něco o efektivní komunikaci víte. Doporučujeme vám však, abyste se zdokonalili pomocí tréninku na druhé úrovni.
16-19 bodůVaše komunikační kompetence vyhovují požadovaným kritériím, ale můžete si je rozšířit ještě více tréninkem na třetí úrovni.
20-21 bodůBlahopřejeme, komunikační kompetence trénovat nemusíte, věnujte se tréninku jiných kompetencí.

Hodnocení M2 Elektronická komunikace a M3 Marketingová komunikace

Otázky autodiagnostického testu jsou v případě modulu M2 Elektronické komunikace a modulu M3 Marketingové komunikace rozděleny do tří okruhů, dle úrovně. Obsahují vždy dvanáct otázek a možnostmi odpovědí (a, b, c, případně d), přičemž je správná vždy právě jedna možnost. Vyplnění všech 36 otázek testu (v jednom modulu o třech úrovních) by nemělo trvat déle než 20 minut.

Každý okruh otázek testuje znalosti uchazeče pro příslušnou úroveň studia. Správné odpovědi se tedy nesčítají dohromady za odpovědi na všech 36 otázek, ale každý okruh se hodnotí zvlášť. Pokud zájemce o studium odpoví správně na alespoň na devět otázek z okruhu dvanácti otázek pro příslušnou úroveň, může tuto úroveň vynechat.

Může se stát, že zájemce o studium uspěje s alespoň devíti správnými odpověďmi ve všech třech okruzích. V tomto případě může čas a úsilí věnovat zdokonalování svých kompetencí v jiných oblastech.

© Ostravská univerzita 2006 - 2019