home
Hlavní stránka   |   Aktuality   |   Přihláška   |   Fotogalerie   |   Kontakt

Moduly

Forma studia

Zájemce si bude moci sám, podle své aktuálně dosažené úrovně kompetencí, sestavit program studia prostřednictvím jednotlivých modulů. V každém modulu se počítá přibližně s 60 studijními hodinami na každou ze tří úrovní. Z nich jedna třetina (cca 20 hodin) bude probíhat prezenční formou. Další třetina se uskuteční formou e-learningu a zbývající čas budou účastníci kurzů pracovat samostatně.

Výstup studia

Po absolvování všech modulů, vypracování závěrečné práce a její prezentaci získá studující diplom. Absolventi jednotlivých modulů dostanou osvědčení.
Studium je bezplatné.

© Ostravská univerzita 2006 - 2019