Katedra biomedicínských oborů
Lékařská fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Syllabova 19
703 00 Ostrava - Zábřeh


 

Konference Týmová spolupráce v rehabilitaci

logolink

Lékařská fakulta Ostravské univerzity
Katedra rehabilitace

pořádá

odbornou konferenci

Týmová spolupráce v rehabilitaci

loga

Ostrava, 25. října 2012

Akce je organizována s podporou projektu
INOVACE PROFESNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH PROGRAMŮ NA OU
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/2.2.00/15.0020


Organizační výbor

  • Mgr. Jolana Kondziolková
  • PhDr. Zdeňka Krhutová, PhD.
  • PhDr. Jarmila Kristiníková, PhD.
  • Mgr. Kateřina Macháčková, PhD.
  • Mgr. Markéta Poštulková
  • Mgr. Jana Vyskotová, PhD.

Místo konání:

  • Hotel Vista, Kpt. Vajdy 3046/2, Ostrava- Zábřeh

Poplatek:

  • bez konferenčního poplatku

Oběd a občerstvení:

  • zajištěno bezplatně

PROGRAM KONFERENCE

Program
08:30 - 09:00registrace
09:00 - 09:15slavnostní zahájení
Mgr. Ivona Závacká (proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání LF OU)
doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. (vedoucí katedry rehabilitace LF OU)

09:15 - 10:451. BLOK - PŘEDNÁŠKY
předsednictví: Hana Sochorová, Jana Vyskotová, Eva Zacharová
 Vyskotová, J.
Aspekty týmové spolupráce
 Zacharová, E.
Porovnání stresové zátěže u rehabilitačních profesí
 Macháčková, K., Urbanová, D., Zděblová, K.
Týmová spolupráce v rámci mezinárodního projektu Erasmus
 Janura, M.
Význam biomechaniky v rehabilitačních oborech
 Dobešová, P.
Pohybová aktivita a její postavení v rehabilitačních oborech
 Krhutová, Z.
V čem spočívá specifikum týmové spolupráce v léčebné rehabilitaci
 Kristiníková, J., Sochorová, H.
Realita týmové spolupráce v terénu – výsledky anketního šetření
 Kondziolková, J.
Porovnání bakalářských prací s podobnou tématikou v oborech ergoterapie a fyzioterapie v rámci komplexní rehabilitace

10:45 - 11:00přestávka

11:00 - 12:402. BLOK - PŘEDNÁŠKY
předsednictví: Zdeňka Krhutová, Jarmila Kristiníková, Markéta Poštulková
 Vyskotová, J., Mrázková, E., Macháčková, K., Sachová, P., Richterová, K.
Týmová spolupráce ve vestibulární rehabilitaci
 Chwalková, I.
Týmová spolupráce na ARO
 Holaňová, R.
Pilotní projekt spolupráce mezi neurochirurgickou klinikou FN a rehabilitačním centrem v Darkově
 Chmurová, P., Hrnčárková, L.
Spolu a lépe
 Konieczny, J.
Týmová spolupráce v péči o amputované na DK na pracovišti Ortopedická protetika Frýdek-Místek
 Ševčíková, K.
Východní realita multioborové spolupráce aneb Jak to mají na Ukrajině
 Valešová, M., Firýtová, R., Zahradnická, I.
Význam týmové spolupráce fyzioterapeutů a ergoterapeutů při výuce
 Poštulková, M., Kristiníková, J..
Výuka rehabilitačních oborů v modulech
12:40 - 13:40oběd

13:40 - 16:30KULATÝ STŮL - OHLÉDNUTÍ ZA HISTORIÍ LÉČEBNÉ REHABILITACE NA OSTRAVSKU
 Klusoňová, E.
Historie rehabilitace na Ostravsku
 Hučalová, K.
Význam praxe pro fyzioterapii a ergoterapii
 Špičková, J.
Historie ergoterapie na Ostravskuu
 Zemánková, M.
Spolupráce dětského neurologa s fyzioterapií vzhledem k diagnóze ADHD
Aktualizace: 16. 10. 2012


© Ostravská univerzita 2008 - 2018
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt