Filozofická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Reální 5
701 03 Ostrava, Česká republika

e-mail: eaaf@osu.cz
telefon: +420 597 091 855

česky   english   по-русски   

 

Nové dvouleté studium češtiny pro cizince na Ostravské univerzitě

Filozofická fakulta Ostravské univerzity nabízí dvouletý magisterský obor Čeština pro cizince. Studium je určeno cizincům (nerodilým mluvčím), kteří již zvládli češtinu (cca na úrovni B1) a rozhodli se v jejím studiu pokračovat. Čeština pro cizince je „praktičtěji“ zaměřený obor s důrazem na komunikaci, práci s textem a písemný projev. Součástí studia jsou rovněž předměty zaměřené na českou kulturu, literaturu a historii 20. a počátku 21. století. Vyučování probíhá v češtině a studium je bezplatné.

Student si během studia na katedře českého jazyka rozšíří jazykovědnou erudici o schopnost komplexní textové analýzy, získá poznatky ze stylistiky, funkčního rozvrstvení českého národního jazyka a komunikace, rovněž z dějin spisovného jazyka. Studium disciplín zaměřených na českou literaturu, historii a kulturu rozšíří jeho znalosti o témata z českých dějin 20. století, dějin české moderní literatury a kultury, včetně filmu a divadla. Pozornost je soustředěna zejména na práci s textem a písemné výstupy (tvorba různých typů textů, seminární práce, diplomová práce).

V jazykovědné oblasti se studium zaměřuje na přehled normativní mluvnice, stylistiku, analýzu textu a komplexní jazykové rozbory, včetně sociolingvistiky a základů interkulturní komunikace. Pozornost je věnována dějinám spisovné češtiny a stratifikaci českého národního jazyka. Součástí lingvistických disciplín je vzhledem k faktu, že studenty jsou nerodilí mluvčí, dvousemestrální předmět Jazykové praktikum 1–2, Psaní textů a Základy hygieny hlasu a logopedie.

V literární a kulturně-historické oblasti se obor zaměřuje na přehled dějin české moderní literatury 2. poloviny 20. a počátku 21. století, včetně rozborů uměleckých textů, a to v kontextu historie a kultury českých zemí.

Studium Češtiny pro cizince je zakončeno státní závěrečnou zkouškou. Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce (rozsah cca 70 stran v češtině). Absolvent získá titul magistra (Mgr.).

Informace o přijímacím řízení najdete zde. Přihlášky se přijímají vždy do konce února. Pokud Vás Čeština pro cizince zaujala, napište na EAAF, kde Vám poskytneme další informace.

Aktualizace: 07. 01. 2016


© Ostravská univerzita v Ostravě 2008 - 2018
Ostravská univerzita v Ostravá, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Cookies | Technický kontakt