Ostravská univerzita v Ostravě
Dvořákova 7
701 03 Ostrava


 

Projekt Příprava dětí a mladých lidí na vstup do samostatného života

Kontakty

Informace o projektu:

Organizace kurzů, termíny a přihlašování:

Aktualizace: 09. 04. 2009


© Ostravská univerzita 2008 - 2018
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt