Ostravská univerzita v Ostravě
Dvořákova 7
701 03 Ostrava


 

Projekt Příprava dětí a mladých lidí na vstup do samostatného života

Anotace projektu

Cílem projektu je tvorba a realizace vzdělávacího programu určeného dětem ohroženým předčasným odchodem ze vzdělávání žijícím v ústavních zařízení.

Projekt nabídne speciální vzdělávací program Můj nový život s šesti tematickými bloky – Domácnost; Rozvoj sociálních dovedností; Rodina, vztahy a rodinné právo; Speciální vzdělávání; Práce s PC a digitální fotografie; Zaměstnání.

Aktivity projektu povedou ke zlepšení podmínek vzdělávání cílové skupiny, k rozvoji jejich osobnosti a klíčových kompetencí pro trh práce. Výstupem projektu bude 100 proškolených mladých lidí, kteří budou připraveni na samostatný život po opuštění ústavního zařízení.

Aktualizace: 11. 11. 2008


© Ostravská univerzita 2008 - 2018
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt