Ostravská univerzita v Ostravě
Dvořákova 7
701 03 Ostrava


 

Projekt Příprava dětí a mladých lidí na vstup do samostatného života

Cíl projektu

Projekt si klade za cíl svými aktivitami cílové skupině dětí a mladých dospělých nejen:

  • usnadnit start do života získáním praktických vědomostí a dovedností
  • zlepšit jejich schopnost osamostatnit se
  • zjednodušit a urychlit jejich zapojení do běžného života
  • naučit se „učit se“ i přes náročnější specifika jejich vzdělávání
  • zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce

ale především přispět k rozvoji jejich osobnosti a v nemalé míře podpořit a rozvinout základní občanské dovednosti.

Aktualizace: 11. 11. 2008


© Ostravská univerzita 2008 - 2018
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt